Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm No Truce with the Furies [Tiêu đề đang làm việc] Disco Elysium: The Final Cut
Nhà phát triển ZA/UM
Nhà phát hành ZA/UM
Nhà phân phối Buka Entertainment
Bản địa hoá Testronic Laboratories
Phát hành 30 tháng mười một 2021 12 tháng mười 2021 30 tháng ba 2021
tất cả phiên bản ▾
27 tháng tư 2020 15 tháng mười 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm GOG
Epic Games Store product page

Đăng nhập