← Điểm trò chơi — Các loại điểm số trung bình

Trung bình cộng88%
Trung bình90%
Chế độ 90%

Biểu đồ phân phối cho 81 điểm

Người dùng đã xếp hạng trò chơi này (81 người)

97% AmadeusD 21 tháng năm 2021 782 điểm
69% Lima Zulu Ý kiến 17 tháng năm 2021 123 điểm
89% Irx 30 tháng tư 2021 552 điểm
90% Jack_NT 22 tháng tư 2021 379 điểm
86% FSha 12 tháng tư 2021 54 điểm
84% kpaul13 8 tháng tư 2021 227 điểm
65% Deniss 7 tháng tư 2021 10 điểm
97% Santjago Ý kiến 3 tháng tư 2021 29 điểm
60% Nosferatu 2 tháng tư 2021 1016 điểm
92% Arkady Zhelezniak 28 tháng ba 2021 54 điểm
90% tyubieck 18 tháng ba 2021 130 điểm
99% NightRocK 15 tháng ba 2021 255 điểm
99% Дмитрий Валерьевич 10 tháng ba 2021 245 điểm
86% Андрей Скорина 3 tháng ba 2021 2 điểm
94% Еффген Белов 27 tháng hai 2021 21 điểm
65% ProDiman Ý kiến 27 tháng hai 2021 107 điểm
90% Padre 23 tháng hai 2021 139 điểm
93% Kermit the Frog 13 tháng hai 2021 276 điểm
88% Jytachi 11 tháng hai 2021 11 điểm
88% Pe Petrovich 10 tháng hai 2021 1 điểm
91% евгений белов 9 tháng hai 2021 13 điểm
80% Sgt_Zoom 7 tháng hai 2021 286 điểm
90% Alexander Zhuravlev 5 tháng hai 2021 567 điểm
70% Slauka 4 tháng hai 2021 549 điểm
99% buchik 31 tháng một 2021 7 điểm
99% Добрый волшебник 28 tháng một 2021 46 điểm
70% niko 19 tháng mười hai 2020 23 điểm
98% josev 6 tháng mười một 2020 103 điểm
98% RoleplayeR 29 tháng mười 2020 24 điểm
99% Иван Хомичук 19 tháng tám 2020 99 điểm
82% Demitree 23 tháng sáu 2020 12 điểm
90% VSPavlov 10 tháng năm 2020 15 điểm
89% F8ER 5 tháng năm 2020 354 điểm
97% DarkEld3r 25 tháng tư 2020 213 điểm
97% Игривый Пупочек 20 tháng hai 2020 5 điểm
43% swamp_lynx 4 tháng hai 2020 227 điểm
90% SLK 3 tháng hai 2020 3 điểm
95% Helg 1 tháng hai 2020 1 điểm
93% 13pm 30 tháng một 2020 11 điểm
90% AKA Ý kiến 25 tháng một 2020 713 điểm
93% Joz 24 tháng một 2020 86 điểm
95% Goodacorn 21 tháng một 2020 16 điểm
95% Axolotl 21 tháng một 2020 50 điểm
92% Soulman 21 tháng một 2020 15 điểm
90% Faceless 20 tháng một 2020 358 điểm
93% goran 20 tháng một 2020 17 điểm
90% WiseBird 20 tháng một 2020 1 điểm
96% zakonnic 19 tháng một 2020 10 điểm
98% BoDunoff 19 tháng một 2020 397 điểm
92% Anoe 18 tháng một 2020 4 điểm

Đăng nhập