Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ディズニー マジックキャッスル マイ・ハッピー・ライフ 2 Disney Magical World 2: Enchanted Edition
Nhà phát triển h.a.n.d. Bandai Namco Studios
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Europe Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment
với... ▾
Phát hành 3 tháng mười hai 2021 3 tháng mười hai 2021 2 tháng mười hai 2021
tất cả phiên bản ▾
15 tháng mười 2016 14 tháng mười 2016 14 tháng mười 2016 5 tháng mười một 2015

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập