Chưa có bìa
Bản mở rộng độc lập cho Doom Eternal. Không yêu cầu trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Doom Eternal: The Ancient Gods, часть 2
Nhà phát triển id Software
Nhà phát hành Bethesda Softworks
Phát triển thêm Panic Button
Đang phát triển 2021
Phát hành 26 tháng tám 2021 18 tháng ba 2021

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập