Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ドラえもんのび太の牧場物語
Nhà phát triển Brownies Marvelous AQL
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Bandai Namco Entertainment Europe Bandai Namco Entertainment America
với... ▾
Phát hành 4 tháng chín 2020 4 tháng chín 2020 30 tháng bảy 2020
tất cả phiên bản ▾
30 tháng bảy 2020 11 tháng mười 2019 11 tháng mười 2019 11 tháng mười 2019 13 tháng sáu 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập