Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Elder Scrolls V: Skyrim - Anniversary Edition [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Bethesda Game Studios
Nhà phát hành Bethesda Softworks
Phát hành 11 tháng mười một 2021

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập