Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Elite Dangerous. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Tác phẩm nghệ thuật16

Xem thêm


Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập