Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 暗影火炬城
Nhà phát triển TiGames
Nhà phát hành bilibili
Nhà phân phối Microïds
Phát hành 12 tháng bảy 2022 3 tháng mười 2021 7 tháng chín 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập