Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Cleversan Games
Nhà phát hành Ultimate Games
Phát hành 21 tháng bảy 2022 28 tháng tư 2022 3 tháng ba 2022

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập