Trò chơi tốt nhất, phổ biến nhất và được theo dõi nhiều nhất
đã lọc
Đánh giá ▾ Đánh giá ▾ A-Z ▴ Năm ▾
Trò chơi người dùng xếp loại cao nhất
85% 12 Forgotten City, The 2021
79% 36 Resident Evil: Village 2021
77% 25 Black Book 2021
77% 22 Pathfinder: Wrath of the Righteous 2021
77% 16 Little Nightmares 2 2021
76% 16 Life and Suffering of Sir Brante, The 2021
75% 10 Twin Mirror 2020
73% 53 Assassin's Creed: Valhalla 2020
72% 15 Medium, The 2021
70% 14 Humankind 2021
70% 14 Solasta: Crown of the Magister 2021
69% 207 Cyberpunk 2077 2020
68% 15 Amnesia: Rebirth 2020
67% 16 Dark Pictures: Little Hope, The 2020
61% 13 Breathedge 2021
56% 11 Chernobylite 2021
51% 18 Ghostrunner 2020
48% 11 Biomutant 2021
44% 10 Watch Dogs: Legion 2020

Đăng nhập