Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy XIV: A Realm Reborn [Tiêu đề cách điệu] ファイナルファンタジーXIV: 新生エオルゼア
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Nhà phân phối Noviy Disk
Phát hành 25 tháng năm 2021 23 tháng sáu 2015 15 tháng tư 2014
tất cả phiên bản ▾
27 tháng tám 2013 27 tháng tám 2013
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến
Đăng nhập