Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy IV Pixel Remaster [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 8 tháng chín 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập