Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Final Fantasy VII: The First Soldier [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Ateam
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 17 tháng mười một 2021
Trang web Chính thức
Twitter Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập