Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Eko Software
Nhà phát hành Nacon
Phát hành 12 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập