Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Kirby for Nintendo Switch [Tiêu đề đang làm việc] 星のカービィ スターアライズ
Nhà phát triển HAL Laboratory
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 16 tháng ba 2018 16 tháng ba 2018 16 tháng ba 2018
Trang web Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập