Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 星のカービィWii Kirby's Adventure Wii
Nhà phát triển HAL Laboratory
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 30 tháng bảy 2015 19 tháng hai 2015 19 tháng hai 2015
tất cả phiên bản ▾
28 tháng một 2015 6 tháng chín 2012 2 tháng mười hai 2011 25 tháng mười một 2011 27 tháng mười 2011 24 tháng mười 2011
Trang web Chính thức
Nintendo eShop product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập