Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, The [Tiêu đề đang làm việc]
Nhà phát triển Nintendo
Nhà phát hành Nintendo of Europe Nintendo of America Nintendo
Đang phát triển 12 tháng năm 2023 12 tháng năm 2023 12 tháng năm 2023

Đăng nhập