Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Tripwire Interactive
Nhà phát hành Tripwire Interactive
Nhà phân phối Deep Silver Buka Entertainment
Phát hành 3 tháng sáu 2021 25 tháng năm 2021 19 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020 23 tháng năm 2020 22 tháng năm 2020 22 tháng năm 2020 22 tháng năm 2020 22 tháng năm 2020
Trang web Trang sản phẩm
Epic Games Store product page
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập