Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Стражи Галактики Marvel Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version
Nhà phát triển Eidos-Montréal
Nhà phát hành Square Enix
Phát triển thêm d3t
Phát hành 26 tháng mười 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Đăng nhập