Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Стражи Галактики Marvel Marvel's Guardians of the Galaxy: Cloud Version
Nhà phát triển Eidos-Montréal
Nhà phát hành Square Enix
Phát triển thêm d3t
Phát hành 26 tháng mười 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập