Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Medieval 2: Total War. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Creative Assembly The Creative Assembly Australia Feral Interactive
Nhà phát hành Sega of America SoftClub Sega
với... ▾
Bản địa hoá SoftClub
Cổng Feral Interactive
Phát hành 10 tháng mười một 2022 14 tháng một 2016 28 tháng mười một 2007
tất cả phiên bản ▾
22 tháng mười một 2007 3 tháng chín 2007 31 tháng tám 2007 28 tháng tám 2007
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Đăng nhập