Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Total War: Medieval 2
Nhà phát triển Creative Assembly The Creative Assembly Australia
Nhà phát hành Sega of America SoftClub Sega Europe
với... ▾
Bản địa hoá SoftClub
Cổng Feral Interactive
Phát hành 7 tháng tư 2022 14 tháng một 2016 28 tháng mười một 2007
tất cả phiên bản ▾
6 tháng mười hai 2006 14 tháng mười một 2006 13 tháng mười một 2006 10 tháng mười một 2006
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm

Đăng nhập