Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm No Man's Sky Nintendo Switch Edition
Nhà phát triển Hello Games
Nhà phát hành Hello Games
Nhà phân phối SoftClub 505 Games
Đang phát triển 2023
Phát hành 7 tháng mười 2022 19 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
10 tháng mười một 2020 24 tháng bảy 2018 12 tháng tám 2016 10 tháng tám 2016 10 tháng tám 2016 9 tháng tám 2016
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

48% 10
Đăng nhập