Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Gameloft Brisbane
Nhà phát hành Gameloft
Cổng Gameloft Lviv
Phát hành 14 tháng mười một 2022 14 tháng mười một 2022 14 tháng mười một 2022
tất cả phiên bản ▾
14 tháng mười một 2022 2 tháng tư 2021
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập