Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Ghost Town Games
Nhà phát hành Team17 Digital
Phát hành 5 tháng năm 2022 23 tháng ba 2021 19 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập