Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Mediagenic
Nhà phát hành Mediagenic Pony Canyon Sega
Cổng Sega
Phát hành 1985 1985 1984
tất cả phiên bản ▾
1984 1984 Tháng sáu 1984

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập