Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Resident Evil 7: Biohazard - Cloud
Nhà phát triển Capcom
Nhà phát hành Capcom
Nhà phân phối SoftClub
Đang phát triển 2022
Phát hành 13 tháng sáu 2022 1 tháng tư 2021 26 tháng một 2017
tất cả phiên bản ▾
24 tháng một 2017 24 tháng một 2017
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

85% 17
Đăng nhập