Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Resident Evil: Village. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Resident Evil: Village - Cloud: The Winters’ Expansion
Nhà phát triển Capcom
Nhà phát hành Capcom
Đang phát triển 2023
Phát hành 2 tháng mười hai 2022 28 tháng mười 2022
Bị hủy bỏ 29 tháng chín 2022
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập