Expansions and additional content for the game

2021 Sims 4: Cottage Living, The Mở rộng
2021 Sims 4: Dream Home Decorator, The Gói nội dung
2021 Sims 4: Paranormal Stuff, The Gói nội dung
2020 Sims 4: Snowy Escape, The Mở rộng
2020 Sims 4: Star Wars - Journey to Batuu, The Gói nội dung
2020 Sims 4: Eco Lifestyle, The Mở rộng
2019 Sims 4: Discover University, The Mở rộng
2019 Sims 4: Island Living, The Mở rộng
2019 Sims 4: StrangerVille, The Mở rộng
2018 Sims 4: Get Famous, The Mở rộng
2018 Sims 4: Seasons, The Mở rộng
2017 Sims 4: Cats & Dogs, The Mở rộng
2016 Sims 4: City Living, The Mở rộng
2016 Sims 4: Dine Out, The Mở rộng
2015 Sims 4: Get Together, The Mở rộng
2015 Sims 4: Spooky Stuff, The Gói nội dung
2015 Sims 4: Perfect Patio Stuff Pack, The Gói nội dung
2015 Sims 4: Get to Work, The Mở rộng
2015 Sims 4: Outdoor Retreat, The Gói nội dung

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Maxis
Nhà phát hành Electronic Arts
Nhà phân phối SoftClub
Đồ họa bổ sung EA Shanghai Ladyluck Digital Media Massive Black
với... ▾
Sản xuất âm thanh BitFlip Games
Kiểm tra nguồn đến EA Romania
Phát hành 17 tháng mười một 2017 17 tháng hai 2015 5 tháng chín 2014
tất cả phiên bản ▾
4 tháng chín 2014 4 tháng chín 2014 2 tháng chín 2014 2 tháng chín 2014
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

81% 21
Đăng nhập