Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Смурфики: Операция «Злолист»
Nhà phát triển OSome Studio
Nhà phát hành Microïds
Nhà phân phối Buka Entertainment
Phát hành 14 tháng mười hai 2021 23 tháng mười một 2021 16 tháng mười một 2021
tất cả phiên bản ▾
16 tháng mười một 2021 5 tháng mười một 2021 26 tháng mười 2021
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập