Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Arcade
Shoot 'em up
Tiểu thuyết tương tác
Văn bản mạo hiểm
RPG
Chiến lược
RTS
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Cướp biển/Người riêng tư
Thương nhân
Quan điểm Đẳng thước
Trên xuống
Trình diễn 2D
3D
Yếu tố RPG Điểm kinh nghiệm
Kỹ năng
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Dòng thời gian Thời gian thực
Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu vũ trụ
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập