Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Mô phỏng
Tính năng trò chơi Chỉ nhiều người chơi
Chỉ trực tuyến
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Cướp biển/Người riêng tư
Thương nhân
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu vũ trụ
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập