Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 旧共和国武士II:西斯领主 Star Wars: Caballeros de la Antigua República 2 - Los Señores Sith
Nhà phát triển Obsidian Entertainment
Nhà phát hành LucasArts Entertainment Company Aspyr Media Activision
Nhà phân phối PAN Vision NBG Multimedia
Cổng Aspyr Media
Đồ họa bổ sung BioWare
Phát hành 8 tháng sáu 2022 18 tháng mười hai 2020 21 tháng bảy 2015
tất cả phiên bản ▾
23 tháng tám 2012 3 tháng ba 2005 15 tháng hai 2005 14 tháng hai 2005 11 tháng hai 2005 10 tháng hai 2005 10 tháng hai 2005 10 tháng hai 2005 8 tháng hai 2005 6 tháng mười hai 2004
Trang web Trang sản phẩm Steam

85% 14
Đăng nhập