Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển inkle
Nhà phát hành No Gravity Games
Phát hành 23 tháng sáu 2022

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập