← Điểm trò chơi — Các loại điểm số trung bình

Trung bình cộng69%
Trung bình73%
Chế độ 75%

Biểu đồ phân phối cho 103 điểm

Người dùng đã xếp hạng trò chơi này (103 người)

84% Michael A 25 tháng mười hai 2020 196 điểm
72% Win Ý kiến 9 tháng tư 2020 33 điểm
63% SairitVS 7 tháng tư 2020 252 điểm
68% Тарас Гусак 29 tháng hai 2020 258 điểm
75% PorchMunki Ý kiến 4 tháng mười một 2019 15 điểm
65% hans37 12 tháng chín 2019 292 điểm
60% Archvile 8 tháng năm 2019 669 điểm
50% Jack_NT 27 tháng tám 2018 385 điểm
58% gendalf 7 tháng bảy 2018 233 điểm
70% Woof 8 tháng sáu 2018 369 điểm
69% Vistus 23 tháng ba 2018 609 điểm
50% Darlock 22 tháng ba 2018 29 điểm
80% norztf 5 tháng một 2018 474 điểm
75% Alex_Kashin 1 tháng mười hai 2017 183 điểm
50% Damon 25 tháng mười một 2017 507 điểm
99% Edguy 19 tháng chín 2017 103 điểm
99% Pr1 18 tháng chín 2017 331 điểm
70% sikhneedle 2 tháng bảy 2017 504 điểm
67% ssw85 28 tháng sáu 2017 371 điểm
80% Nosferatu 29 tháng tư 2017 1020 điểm
55% Drakan Ý kiến 31 tháng ba 2017 195 điểm
70% big_crazy_bear 24 tháng ba 2017 1300 điểm
60% Axi 27 tháng hai 2017 243 điểm
70% Alexander Berzin 30 tháng một 2017 110 điểm
40% Nick Ý kiến 12 tháng một 2017 235 điểm
86% Faceless 4 tháng một 2017 358 điểm
75% 15346 16 tháng mười hai 2016 373 điểm
67% ssw85 Ý kiến 9 tháng mười 2016 352 điểm
69% Yasher 19 tháng tám 2016 165 điểm
1% setget 16 tháng tám 2016 86 điểm
80% genomq 20 tháng sáu 2016 502 điểm
48% Anton Savchenko 23 tháng năm 2016 69 điểm
55% Мавпа 22 tháng năm 2016 220 điểm
85% Slauka Ý kiến 22 tháng tư 2016 551 điểm
90% AndreyZ 9 tháng ba 2016 299 điểm
89% coth 10 tháng hai 2016 65 điểm
65% Dmitry Vyatkin 30 tháng một 2016 5 điểm
70% Bengan 24 tháng một 2016 546 điểm
80% Dark-ru 13 tháng một 2016 277 điểm
70% LyanGo 8 tháng một 2016 96 điểm
60% artidef 5 tháng mười hai 2015 461 điểm
75% Nail 28 tháng mười một 2015 289 điểm
71% bob1651 20 tháng mười một 2015 1288 điểm
69% Valeran 20 tháng mười một 2015 671 điểm
75% CommanderRUS 7 tháng mười một 2015 70 điểm
70% Begemote 27 tháng mười 2015 499 điểm
60% Shepard 22 tháng mười 2015 165 điểm
79% antaganist 22 tháng tám 2015 281 điểm
70% Mandrake 1 tháng sáu 2015 132 điểm
60% Folkvald 17 tháng năm 2015 419 điểm

Đăng nhập