Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Shin'en Multimedia
Nhà phát hành Shin'en Multimedia
Phát hành 9 tháng chín 2021 10 tháng mười một 2020 30 tháng bảy 2020
tất cả phiên bản ▾
30 tháng bảy 2020 30 tháng bảy 2020 21 tháng mười một 2019 21 tháng mười một 2019
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập