Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Wingspan: The Board Game
Nhà phát triển Monster Couch
Nhà phát hành Monster Couch indienova
Đang phát triển Tháng mười một 2021
Phát hành 20 tháng bảy 2021 18 tháng sáu 2021 29 tháng mười hai 2020
tất cả phiên bản ▾
17 tháng chín 2020 17 tháng chín 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập