Chưa có bìa

Expansions and additional content for the game

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Blizzard Entertainment
Nhà phát hành Blizzard Entertainment
Nhà phân phối SoftClub
Bản địa hoá SoftClub
Phát hành 6 tháng mười hai 2011 6 tháng tám 2008 26 tháng tư 2005
tất cả phiên bản ▾
11 tháng hai 2005 18 tháng một 2005 23 tháng mười một 2004 23 tháng mười một 2004
Trang web Chính thức

79% 10
Đăng nhập