Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Ys VIII: Lacrimosa of Dana [Tiêu đề cách điệu] イースVIII-Lacrimosa of DANA- Ys 8 Mobile
Nhà phát triển Nihon Falcom
Nhà phát hành Nihon Falcom NIS America Linekong Entertainment Technology
Đang phát triển 2022
Phát hành 18 tháng mười một 2022 15 tháng mười một 2022 29 tháng sáu 2018
tất cả phiên bản ▾
28 tháng sáu 2018 26 tháng sáu 2018 16 tháng tư 2018 15 tháng chín 2017 12 tháng chín 2017 25 tháng năm 2017 21 tháng bảy 2016
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
Nintendo eShop product page

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập