Trò chơi liên quan đến công ty52

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Avalon Interactive [phổ biến]
Tên trước đây Virgin Interactive Entertainment [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Interactive Entertainment (Europe) Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng bảy 2003] Virgin Games [phổ biến, có hiệu lực đến 1994] Virgin Games Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1994]
Được thành lập 1981
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2005 [24 năm]
Quốc gia của công ty Vương quốc Anh [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 81%

Average games rating over time
All-time 81%
3 most recent game 74%
10 most recent game 80%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
39 49%
9 11%
5 6%
4 5%
4 5%
3 4%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
1 1%
Đăng nhập