Trò chơi liên quan đến công ty10

Ngày ▾ A-Z ▴
Released games
2005 80% Disciples 2: Gallean's Return
2004 69% Secret of the Silver Earring
2003 Disciples 2: Servants of the Dark [Disciples 2: Гвардия Тьмы]
2003 66% Chaser [Chaser: Вспомнить все]
2003 Disciples 2: Guardians of the Light [Disciples 2: Гвардия Света]
2002 Industry Giant 2: 1980-2020
2002 Soldiers of Anarchy
2002 Industry Giant 2 [Промышленный гигант 2]
2002 83% Zanzarah: The Hidden Portal [Zanzarah: В поисках затерянной страны]
2000 Evolva [Evolva. Риск заражения]

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại AZZA Games [phổ biến]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 74%

Average games rating over time
All-time 74%
3 most recent game 71%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
10 100%
Đăng nhập