Trò chơi liên quan đến công ty21

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại GFI Russia [phổ biến]
Tên trước đây MiST Land South [phổ biến, có hiệu lực đến 2 tháng tám 2006] МиСТ ленд-ЮГ [phổ biến, có hiệu lực đến 2 tháng tám 2006]
Trạng thái Không tồn tại
Quốc gia của công ty Nga [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent game 74%
10 most recent game 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
21 95%
1 5%
Đăng nhập