Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Grey Alien Games [phổ biến]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Ca-na-đa [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 50%
1 50%
Đăng nhập