Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Monte Cristo Multimedia [phổ biến]
Được thành lập 1995
Trạng thái Không tồn tại kể từ 2010 [15 năm]
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 59%

Average games rating over time
All-time 59%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
10 83%
1 8%
1 8%
Đăng nhập