HQ

Neuf Cegetel

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Neuf Cegetel [phổ biến]
Tên trước đây LDCOM [phổ biến, có hiệu lực đến 2005]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Pháp [trụ sở chính]
Trang web Chính thức
Chính thức

Đăng nhập