HQ

Nintendo of Korea Co., Ltd

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Nintendo of Korea [phổ biến] Nintendo of Korea Co., Ltd [hợp tác]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Hàn Quốc [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
1 100%
Đăng nhập