HQ

SeedC, Inc.

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại SeedC [phổ biến] SeedC, Inc. [hợp tác]
Tên trước đây Broadgame, Inc. [phổ biến, có hiệu lực đến tháng một 2005]
Trạng thái Hoạt động
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Đăng nhập