Trò chơi liên quan đến công ty53

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại United Independent Entertainment [phổ biến] United Independent Entertainment GmbH [hợp tác] UIG Entertainment [thay thế]
Trạng thái Hoạt động kể từ 2005 [>14 năm]
Quốc gia của công ty Đức [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
Tất cả thời gian 73%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
53 72%
5 7%
5 7%
4 5%
2 3%
2 3%
2 3%
1 1%
Đăng nhập