Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Arcade
Tương thích iPadOS
Các yếu tố chơi trò chơi Chết vĩnh viễn
Siêu thể loại chơi trò chơi Sự tồn tại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng không gian
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập