Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm アクセルワールド VS ソードアート・オンライン 千年の黄昏 Accel World VS. Sword Art Online: Deluxe Edition
Nhà phát triển Artdink
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Europe Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment
Phát hành 12 tháng chín 2017 7 tháng bảy 2017 7 tháng bảy 2017
tất cả phiên bản ▾
16 tháng ba 2017
Trang web Trang sản phẩm Steam
Trang sản phẩm
PlayStation Store product page

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập