Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
23 người 45% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Tính năng trò chơi Nhiều người cùng chơi 1 loạt
Chỉ trực tuyến
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập